OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY
WIĘCEJ
BUDUJEMY Z ENERGIĄ
ENERGOP

ENERGOP Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy MARS Shipyards & Offshore, należącej do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. Od sierpnia 2014 roku, razem z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS, Spółka ENERGOP dołączyła do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Będąc w branży budownictwa przemysłowego i energetycznego od blisko pół wieku, ENERGOP Sp. z o.o. oferuje gruntowną wiedzę, profesjonalizm i bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej prefabrykacji rurociągów, zbiorników i konstrukcji stalowych.

NASZE USŁUGI

Cięcie

 


Więcej

Gięcie

 


Więcej

Spawanie

 


Więcej

Obróbka cieplna

 


Więcej

Antykorozja

 


Więcej

Montaż

 


Więcej

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

ZAUFALI NAM

ENERGOP Sp. z o. o.

ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew

NIP: 837-16-55-490 Numer KRS: 0000162581 REGON 015491839
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wys. kapitału zakł.: 24 288 000 PLN

Sekretariat Zarządu: +48 46 863 98 00
Centrala: +48 46 863 97 00
Fax: +48 46 863 98 08
e-mail: poczta@energop.com.pl