BUDUJEMY Z ENERGIĄ
ENERGOP

Premier Mateusz Morawiecki
ENERGOP 17.09.2018

Prefabrykacja oraz montaż rurociągów przemysłowych i konstrukcji stalowych

Reprezentując głównie branżę budownictwa przemysłowego i energetycznego, od blisko pół wieku, ENERGOP Sp. z o.o. oferuje gruntowną wiedzę, profesjonalizm i bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej prefabrykacji rurociągów, zbiorników i konstrukcji stalowych.

Proces ten jest realizowany dzięki nowoczesnej technologii, stałym inwestycjom w linię produkcyjną oraz zespołowi wysokiej klasy specjalistów.

Proces produkcyjny obejmuje:

 1. Przygotowanie produkcji
 2. Wydanie materiałów na warsztat
 3. Proces cięcia materiałów wg rysunków (rury- isometryki; podparcia, króćce – rysunek techniczny, wykonawczy, warsztatowy)
 4. Wstępny montaż rurociągów  (fazowanie) szczepianie,
 5. Spawanie (TIG, SMAW)
 6. PWHT – Obróbka Cieplna Po Spawaniu
 7. Kontrola Jakości obejmująca: NDT –  Badania Nieniszczące
 8. Zabezpieczenie powierzchni (antykorozja) w skład, której wchodzi, w zależności od rodzaju stali, wymagań etc.:
  – czyszczenie strumieniowe ścierne, (piaskowanie)
  – TSA – metalizacja
  – pasywacja
  – malowanie powierzchni: farbami podkładowymi i nawierzchniowymi
  – kontrola powierzchni po malowaniu: grubość warstwy suchej
 9. Przygotowanie dokumentacji końcowej

ENERGOP wykonuje prace związane z pakowaniem rurociągów do wysyłki oraz załadunek na samochody.

Głównym, choć nie jedynym produktem finalnym są:

 • rurociągi przesyłowe, tranzytowe, rurociągi kotłowe, ciśnieniowe wraz z konstrukcja wsporczą (podparcia i zawieszenia) oraz armaturą
 • rurociągi dla przemysłu off-shore – platformy wiertnicze, przemysł morski wydobywczy
 • zbiorniki ciśnieniowe według PED 97/23/WE
 • konstrukcję absorberów dla instalacji odsiarczania, odazotowania spalin
 • kanały spalin
 • konstrukcje stalowe – mosty przenośnikowe

 

Jednocześnie wykonujemy prace remontowo – modernizacyjne  w Elektrowniach Bełchatów, Kozienicach. ENERGOP wykonywał również prace montażowe na budowach polskich i zagranicznych : Projekty : Nuon Magnum Project – Elektrownia Gazowa – Eemshaven, NL, Rafinerie Total i Exxon  -Antwerpia – Belgia, BIOGEN – Next Generation Plant – Luterbach , Szwajcaria

ENERGOP

NASZE USŁUGI

Cięcie

 

Więcej

Gięcie

 

Więcej

Spawanie

 

Więcej

Obróbka cieplna

 

Więcej

Antykorozja

 

Więcej

Montaż

 

Więcej

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Standardy ISO logo
CE
TUV NORD
UDT Certyfikacja Systemów Zarządzania
TDT

ZAUFALI NAM

ENERGOP Sp. z o. o.

ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew

NIP: 837-16-55-490 Numer KRS: 0000162581 REGON 015491839
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wys. kapitału zakł.: 53 288 000 PLN

© 2018 ENERGOP Sp. z o.o. – prefabrykacja oraz spawanie rurociągów przemysłowych i konstrukcji stalowych.

Sekretariat Zarządu: +48 46 863 98 00
Centrala: +48 46 863 97 00
Fax: +48 46 863 98 08
e-mail: poczta@energop.com.pl