BUDUJEMY Z ENERGIĄ
ENERGOP

Premier Mateusz Morawiecki
ENERGOP 17.09.2018

Prefabrykacja oraz montaż rurociągów przemysłowych i konstrukcji stalowych

Reprezentując głównie branżę budownictwa przemysłowego i energetycznego, od blisko pół wieku, ENERGOP Sp. z o.o. oferuje gruntowną wiedzę, profesjonalizm i bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej prefabrykacji rurociągów, zbiorników i konstrukcji stalowych.

Proces ten jest realizowany dzięki nowoczesnej technologii, stałym inwestycjom w linię produkcyjną oraz zespołowi wysokiej klasy specjalistów.

Proces produkcyjny obejmuje:

 1. Przygotowanie produkcji
 2. Wydanie materiałów na warsztat
 3. Proces cięcia materiałów wg rysunków (rury- isometryki; podparcia, króćce – rysunek techniczny, wykonawczy, warsztatowy)
 4. Wstępny montaż rurociągów  (fazowanie) szczepianie,
 5. Spawanie (TIG, SMAW)
 6. PWHT – Obróbka Cieplna Po Spawaniu
 7. Kontrola Jakości obejmująca: NDT –  Badania Nieniszczące
 8. Zabezpieczenie powierzchni (antykorozja) w skład, której wchodzi, w zależności od rodzaju stali, wymagań etc.:
  – czyszczenie strumieniowe ścierne, (piaskowanie)
  – TSA – metalizacja
  – pasywacja
  – malowanie powierzchni: farbami podkładowymi i nawierzchniowymi
  – kontrola powierzchni po malowaniu: grubość warstwy suchej
 9. Przygotowanie dokumentacji końcowej

ENERGOP wykonuje prace związane z pakowaniem rurociągów do wysyłki oraz załadunek na samochody.

Głównym, choć nie jedynym produktem finalnym są:

 • rurociągi przesyłowe, tranzytowe, rurociągi kotłowe, ciśnieniowe wraz z konstrukcja wsporczą (podparcia i zawieszenia) oraz armaturą
 • rurociągi dla przemysłu off-shore – platformy wiertnicze, przemysł morski wydobywczy
 • zbiorniki ciśnieniowe według PED 97/23/WE
 • konstrukcję absorberów dla instalacji odsiarczania, odazotowania spalin
 • kanały spalin
 • konstrukcje stalowe – mosty przenośnikowe

 

Jednocześnie wykonujemy prace remontowo – modernizacyjne  w Elektrowniach Bełchatów, Kozienicach. ENERGOP wykonywał również prace montażowe na budowach polskich i zagranicznych : Projekty : Nuon Magnum Project – Elektrownia Gazowa – Eemshaven, NL, Rafinerie Total i Exxon  -Antwerpia – Belgia, BIOGEN – Next Generation Plant – Luterbach , Szwajcaria

ENERGOP

NASZE USŁUGI

Cięcie

 

Więcej

Gięcie

 


Więcej

Spawanie

 


Więcej

Obróbka cieplna

 


Więcej

Antykorozja

 


Więcej

Montaż

 


Więcej

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

ZAUFALI NAM

ENERGOP Sp. z o. o.

ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew

NIP: 837-16-55-490 Numer KRS: 0000162581 REGON 015491839
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wys. kapitału zakł.: 53 288 000 PLN

© 2018 ENERGOP Sp. z o.o. – prefabrykacja oraz spawanie rurociągów przemysłowych i konstrukcji stalowych.

Sekretariat Zarządu: +48 46 863 98 00
Centrala: +48 46 863 97 00
Fax: +48 46 863 98 08
e-mail: poczta@energop.com.pl