Zakres działalności

Specjalizujemy się

Przedmiotem działalności spółki ENERGOP jest przede wszystkim prefabrykacja kompletnych rurociągów wysoko-, średnio- i niskoprężnych oraz rurociągów przesyłowych dla energetyki, przemysłu petrochemicznego, gazowego i chemicznego, a także dla budownictwa przemysłowego oraz przemysłu wydobywczego na platformy wiertnicze.

Ponadto oferta firmy obejmuje wykonawstwo:

  • elementów rurociągowych (łuki, zawieszenia i podparcia)
  • zbiorników prostokątnych i cylindrycznych, ciśnieniowych i bezciśnieniowych ze stali węglowych, stopowych, austenitycznych oraz innych typu Duplex
  • absorberów dla Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS)
  • reaktorów dla Instalacji Odazotowania Spalin
  • reaktorów dla stacji odgazowywania wody w elektrowniach
  • konstrukcji dla sektora „Offshore”
  • konstrukcji głównych i pomocniczych
  • kanałów spalin i powietrza

Co ważne, ENERGOP Sp. z o.o. świadczy również usługi montażowe w zakresie w/w profilu produkcji.