Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikat EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 – Wytwarzanie, montaż, modernizacja, naprawa rurociągów i ich elementów, konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, kanałów. Wytwarzanie innych wyrobów metalowych. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych.

Certyfikat Nr CSJSB/961/2018.
Wydany 13.07.2018 r. Ważny do 12.07.2021 r.

Certyfikat OHSAS 18001:2007 – Wytwarzanie , montaż, modernizacja, naprawa rurociągów i ich elementów, konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, kanałów. Wytwarzanie innych wyrobów metalowych. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych.

Certyfikat Nr CSO/961/2018.
Wydany 13.07.2018 r. Ważny do 12.07.2021 r.

Certyfikat TUVRheinland na spełnienie wymagań jakościowych w zakresie spawania zgodnie z EN ISO 3834-2, AD 2000-Merkblatt HP0/HP100R oraz PED 97/23/EG
Załącznik nr 1. Paragraf 3.1.

Certyfikat Nr 0198-8203H-0010.
Wydany 18.03.2016 r. Ważny do 03.02.2019 r.

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2627-CPR-1090-1.84933666.TUVRhPl.2018.001 potwierdzający uprawnienia Spółki ENERGOP do wytwarzania elementów nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC3 według normy EN 1090-2. Certyfikat wydany przez TUV Rheinland.

Wydany 31.01.2018 r. Ważny do 30.01.2019 r.

Certyfikat Spawalniczy Nr 1090-2.84933666.TUVRhPl-2018.001 zgodnie z normą EN 1090-1:2009+A1:2011, tabela B.1 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2. Certyfikat wydany przez TUV Rheinland.

Wydany 31.01.2018 r. Ważny do 30.01.2019 r.

ASME – Certyfikat Nr 37,429 Stempel „S”. Kotły energetyczne.

Wydany 02.03.2017 r. Ważny do 17.04.2020 r.

ASME – Certyfikat Nr 37,430 Stempel „U”. Produkcja zbiorników ciśnieniowych.

Wydany 02.03.2017 r. Ważny do 17.04.2020 r.

Decyzja UDT-Łódź Nr UC-14-181-N/2-14 Uprawnienie do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.

Wydany 17.01.2014 r. Ważny bezterminowo.

Decyzja UDT-ŁÓDŹ Nr UC-14-181-P/2-14 Uprawnienia do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.

Wydany 17.01.2014r. Ważny bezterminowo.

Decyzja NR TDT – W/M/N – 19.17 z dnia 27 lutego 2017 do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych stanowiących wyposażenie zbiorników magazynowych LNG. Do wytwarzania, modernizacji i naprawy rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych. Do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych.

Wydana 27.02.2017 r. Ważna nie dłużej niż 4 lata od daty wydania decyzji.

Certyfikat UDT-ŁÓDŹ Nr UC–14-181–E/1-09 Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Wydana 29.10.2009 r. Ważna bezterminowo.

Decyzja Nr UD-14-177-E/1-08 z dnia 19 czerwca 2008r.

Urząd Dozoru Technicznego Łódź – wytwarzanie elementów urządzeń dźwignicowych.

Wydana 19.06.2008 r. Ważna bezterminowo.

Decyzja Nr UD-14-177-P/1-08 z dnia 19 czerwca 2008r.

Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi – modernizacja podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, wciągników, wciągarek, elementów dźwigów.

Wydana 19.06.2008 r. Ważna bezterminowo.

Decyzja Nr UD-14-177-N/1-08 z dnia 19 czerwca 2008r.

Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi – naprawa podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, wciągników, wciągarek.

Wydana 19.06.2008 r. Ważna bezterminowo.

Certyfikat UDT-Łódź Nr UC-14-181-W/1-03 –wytwarzanie stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przemysłowych, rurociągów technologicznych.

Wydany 31.12.2003 r. Ważny bezterminowo.