O Spółce

Spółka ENERGOP, będąc w branży od blisko pół wieku, oferuje swym klientom gruntowną wiedzę, profesjonalizm i bogate doświadczenie w zakresie prefabrykacji rurociągów i ich elementów. Głównymi odbiorcami Spółki są kontrahenci z sektora offshore, energetyki, przemysłu petrochemicznego i chemicznego, budownictwa przemysłowego, a także innych sektorów gospodarki. Dla nich właśnie ENERGOP dostarcza rurociągi do modułów platform morskich oraz wysoko-, średnio- i niskoprężne rurociągi procesowe wraz z zawieszeniami i podparciami. Przy realizacji projektów dla tak wymagających odbiorców, Spółka kładzie szczególny nacisk na przestrzeganie najwyższych europejskich standardów w dziedzinie BHP i ochrony środowiska.

Spółka ENERGOP jest usytuowana na obrzeżach Sochaczewa, w odległości 50 km od Warszawy oraz 20 km od autostrady A2, co jest ważnym udogodnieniem w transporcie kołowym. Zakład posiada dobrze wyposażone hale produkcyjne o powierzchni 25 000 m2, a także duże powierzchnie magazynowe zewnętrzne i wewnętrzne o łącznej powierzchni ok. 19 000 m2. Stanowi to doskonałe zaplecze techniczne i umożliwia realizację projektów o łącznej masie kilku tysięcy ton.

Dzięki doskonałej organizacji procesów produkcyjnych oraz dużej powierzchni składowej ENERGOP może oferować swym kontrahentom także prefabrykację i montaż specjalnych konstrukcji stalowych, zbiorników, silosów, kominów, flar, kanałów spalin, absorberów, reaktorów i innych elementów do instalacji IOS oraz SCR.

Ponadto Spółka dysponuje wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą inżyniersko–techniczną, mającą niezbędne certyfikaty i uprawnienia poświadczające posiadany zasób wiedzy i umiejętności. Wykwalifikowana załoga spawalniczo-monterska zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, potwierdzoną referencjami od naszych stałych, wieloletnich kontrahentów.