Kariera

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem pracy w naszej Spółce, złóż swoją aplikację (CV i list motywacyjny) w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Energop Sp. z o.o. (Sochaczew, ul. Inżynierska 32) lub drogą elektroniczną na adres:
e-mail: kariera@energop.com.pl

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • dane kontaktowe
 • data urodzenia
 • kwalifikacje zawodowe

ENERGOP Spółka z o.o. w Sochaczewie poszukuje w trybie ciągłym osoby na n/w stanowiska:

¤   S P A W A C Z
¤   M O N T E R
¤   Ś L U S A R Z
¤   M A L A R Z
¤   P I A S K A R Z

Miejsce pracy: Sochaczew
Region:
Mazowieckie

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
e-mail: kariera@energop.com.pl

W tytule prosimy podać numer referencyjny. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.


Informujemy, że Administratorem danych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Inżynierskiej 32. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Pani/Panu praw znajdują się w zakładce „Polityka prywatności„.

Obecnie poszukujemy osób chętnych do pracy na stanowiska:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zastępca Dyrektora ds. handlu i ofert

 

Opis stanowiska:

 • Realizacja celów sprzedażowych
 • Znajomość metodologii przygotowywania ofert z wykorzystaniem oprogramowania NORMA (KNR)
 • Znajomość metodologii obliczenia kosztów realizacji kontraktów w branży budowlanej
  w szczególności cześć mechaniczna (rurociągi)
 • Opracowywanie strategii i planów marketingowych oraz nadzór nad ich realizacją
 • Pozyskiwanie nowych kontaktów handlowych
 • Ścisła współpraca z Zarządem
 • Analizowanie potrzeb rynku i konkurencji w wybranych branżach
 • Reprezentacja firmy w siedzibie Spółki jak i na zewnątrz
 • Udział w branżowych targach
 • Sporządzanie raportów
 • Nadzór nad działem ofertowym oraz działem zakupów
 • Autoryzacja ofert handlowych
 • Bezpośredni kontakt i negocjacje z klientem
 • Przeglądy umów handlowych oraz negocjacje zapisów kontraktowych,
 • Udział w aukcjach i przetargach w imieniu Spółki
 • Znajomość rynku oraz podmiotów wykonujących projekty w obrębie Orlen S.A.
 • Współpraca z działami prefabrykacji i montażu w celu optymalizacji ofert handlowych
 • Znajomość norm wykonawczych rurociągów oraz przepisów dyrektywy PED i wymagań UDT będzie atutem.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w branży związanej z prefabrykacją rurociągów i konstrukcji stalowych
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji oraz rozmów biznesowych
 • Znajomość oprogramowania NORMA (KNR)
 • Dobra znajomość środowiska Microsoft Office (w szczególności Excel)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Umiejętność i chęć szybkiego uczenia się
 • Dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (Grupa ORLEN)
 • Możliwość rozwoju
 • Warunki pracy (służbowy samochód, telefon, laptop)
 • Szeroki pakiet benefitów.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 785-132-001 oraz o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 98 00.
 1. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl.
 2. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony www.energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
       ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Kierownik Działu Zapewnienia Jakości, BHP i Ochrony Środowiska

     Miejsce pracy: Sochaczew

     Opis stanowiska:

     • Realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie bhp oraz ochrony środowiska;
     • Koordynowanie prac podległego zespołu;
     • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
     • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz

     z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

     • Sporządzanie i przedstawienie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
     • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zgodnie z wymaganiami przepisów oraz wewnętrznymi procedurami;
     • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
     • Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów z zakresu: jakości, bhp oraz ochrony środowiska;
     • Tworzenie oraz monitorowanie procedur, związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska;
     • Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska do organizacji zewnętrznych, zgodnie z wymaganiami prawa;
     • Udział w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych;
     • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz kontrahentami z zakresu jakości, bhp i ochrony środowiska.

      

      

      

     Wymagania:

     • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
     • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
     • Dobra znajomość przepisów w zakresie bhp oraz ochrony środowiska;
     • Znajomość norm ISO: 9001, 14001, 45001 (uprawnienia audytora wewnętrznego);
     • Język angielski umożliwiający swobodną komunikację;
     • Mile widziane uprawnienia PPOŻ.

     Oferujemy:

     • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
     • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
     • Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa, pakiet benefitów  (opieka medyczna, bony towarowe, wczasy pod gruszą).

      

     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

      

     Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

      

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA

     1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
     2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
     3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
         _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       Specjalista ds. umów

       Miejsce pracy: Sochaczew

        

       Opis stanowiska:

       • Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów;
       • Analiza warunków umowy, przekazywanie umowy do przeglądu przez wyznaczone komórki organizacyjne, nadzorowanie procesu przeglądu;
       • Współpraca z pozostałymi działami w celu uzgodnienia ostatecznych warunków umowy;
       • Udział w negocjacjach, również z kontrahentami zagranicznymi;
       • Prowadzenie stosownych rejestrów, przygotowywanie wymaganych zestawień, analiz;
       • Monitorowanie zmian w prawie oraz ich konsultowanie z Działem Prawnym.

        

       Wymagania:

       • Wykształcenie wyższe magisterskie – absolwent Wydziału Prawa i Administracji.
       • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym ( umożliwiającym analizę warunków umowy oraz swobodną komunikację).

        

         Mile widziane:

       – Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.

        

          Oferujemy:

       • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
       • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
       • Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa, pakiet benefitów (opieka medyczna, bony towarowe, wczasy pod gruszą).

        

        

       Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

        

       Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

        

        

       KLAUZULA INFORMACYJNA

       1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
       2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl

       W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony www.energop.com.pl zakładka:

       Polityka prywatności

              ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

            Miejsce pracy: Sochaczew

             

            Opis stanowiska:

            • Opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie;
            • Prowadzenie audytów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z systemami zarządzania;
            • Opracowywanie i aktualizacja procedur i instrukcji z zakresu systemu zarządzania, dotyczących jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług;
            • Nadzór nad zapewnieniem jakości z zakresu procesów produkcyjnych;
            • Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa w celu ciągłego doskonalenia systemów;
            • Przeprowadzanie badań zadowolenia klienta;
            • Kontakt z klientem zewnętrznym w celu poprawnej realizacji projektu.

             

            Wymagania:

            • Doświadczenie w dziedzinie systemów zarządzania ISO: 9001, 14001, 45001;

            (uprawnienia audytora wewnętrznego);

            • Umiejętność tworzenia i wdrażania procedur i standardów jakościowych;
            • Planowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych oraz współpraca z audytorami zewnętrznymi w celu weryfikacji zgodności z normami i regulacjami;
            • Doświadczenie w zarządzaniu projektem w zakresie poprawy jakości lub wdrażania nowych

            rozwiązań

            • Język angielski umożliwiający swobodną komunikację.

             

               Oferujemy:

            1. Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
            2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
            3. Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa, pakiet benefitów  (opieka medyczna, bony towarowe, wczasy pod gruszą).

             

             

            Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

             

            Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

             

             

            KLAUZULA INFORMACYJNA

            1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
            2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
            3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.

             

                   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                 Kierownik Działu Gospodarki Magazynowej,

                  Logistyki i Spedycji

                 Miejsce pracy: Sochaczew

                  

                 Opis stanowiska:

                 • Zapewnienie należytego kompletowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów transportowych;
                 • Wyznaczanie zadań podległym pracownikom i ocena ich realizacji;
                 • Znajomość zasad gospodarki magazynowej oraz nadzorowanie i przestrzeganie jej w Dziale;
                 • Dokonywanie oceny i wybór przewoźnika na podstawie ich zdolności do realizacji transportu zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami.
                 • Wykonywanie czynności związanych z przewozem drogowym.
                 • Kontrolowanie poprawności dostaw i reklamowanie dostaw niezgodnych z wymaganiami w umowie lub zamówieniu.
                 • Zabezpieczanie powierzanego majątku przed zniszczeniem i kradzieżą.
                 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bhp i p. poż.

                  

                 Wymagania:

                 • Posiadanie niezbędnej wiedzy do kierowania działem Gospodarki Magazynowej i Logistyki.
                 • Reprezentowanie Spółki wobec organów nadzoru i kontroli w zakresie posiadanych pełnomocnictw.

                  

                    Oferujemy:

                 1. Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
                 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
                 3. Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa, pakiet benefitów  (opieka medyczna, bony towarowe, wczasy pod gruszą).

                  

                  

                 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl  , nr tel. 607-132-380.

                  

                  

                 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                  

                  

                 KLAUZULA INFORMACYJNA

                 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                 3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.

                  

                        ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                      Specjalista ds. Rozliczeń / Kosztorysant

                      Miejsce pracy: Sochaczew

                       

                      Opis stanowiska:

                      • Wykonywanie przedmiarów robót;
                      • Opracowywanie kosztorysów robót na podstawie otrzymanej dokumentacji;
                      • Ustalanie nakładów rzeczowych zużycia materiałów;
                      • Określanie kosztów poszczególnych rodzajów robót budowlanych;
                      • Składanie zapytań ofertowych do potencjalnych podwykonawców robót i dostawców materiałów;
                      • Przygotowanie i kompletowanie dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny;
                      • Analiza finansowa lub wyszukiwaniem technologii budowlanych dla optymalizacji procesu budowlanego;
                      • Znajomość KNR i branży rurociągowej.

                       

                       

                      Wymagania:

                      • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne o profilu budowlanym, sanitarnym lub elektrycznym.
                      • Podstawowa znajomość programów typu CAD oraz MS Office.

                       

                       

                         Oferujemy:

                      • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
                      • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
                      • Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa, pakiet benefitów (opieka medyczna, bony towarowe, wczasy pod gruszą).

                       

                       

                      Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                       

                      Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                       

                       

                      KLAUZULA INFORMACYJNA

                      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                      2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                      3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                             ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                           Metalizator

                           Miejsce pracy: Sochaczew

                            

                           Opis stanowiska:

                           • Obsługa urządzeń do matalizacji łukowej, pod kątem doboru parametrów;
                           • Obsługa urządzeń do metalizacji pod kątem wymiany elementów eksploatacyjnych (prowadniki drutu, dysze) oraz usuwania drobnych awarii;
                           • Nanoszenie powłok o grubościach założonych w danym systemie i mieszczących się w zadanej tolerancji;
                           • Obsługa urządzeń do pomiaru grubości warstwy naniesionego materiału;
                           • Obsługa urządzeń ślusarskich typu tarnik, szlifierka kątowa.

                            

                           Wymagania:

                           • Doświadczenie w pracy na stanowisku metalizatora – metoda łukowa, materiał nanoszony – aluminium;
                           • Uprawnienia do obsługi suwnic;
                           • Gotowość do pracy zmianowej, dyspozycyjność (praca w godzinach nadliczbowych);
                           • Gotowość do pracy w hełmie do metalizacji z doprowadzonym powietrzem, w masce oddechowej.

                            

                           Oferujemy:

                           • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
                           • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
                           • Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa, pakiet benefitów (opieka medyczna, bony towarowe, wczasy pod gruszą).

                            

                            

                           Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 607-132-380 oraz o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                            

                           Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                            

                            

                           KLAUZULA INFORMACYJNA

                           1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                           2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                           3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                               Specjalista ds. Technicznych

                                Miejsce pracy: Sochaczew

                                

                                

                               Zadania:

                               • Wsparcie techniczne procesów produkcyjnych;
                               • Opracowywanie dokumentacji technicznej głównie podparć i zamocowań;
                               • Analiza i optymalizacja istniejących procesów produkcyjnych,
                               • Współpraca z Działem Przygotowania Produkcji i Działem Produkcji przy inwestycjach związanych z optymalizacją i rozwojem technologii,
                               • Koordynowanie zleceń produkcyjnych oraz kontakt z Klientem podczas realizacji projektu.

                               Wymagania:

                               • Wykształcenie: wyższe techniczne – inżynierskie;
                               • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
                               • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej będzie dodatkowym atutem;
                               • Dobra znajomość MS Office (Excel), ACAD;
                               • Pracowitość, odpowiedzialność oraz chęć rozwoju.

                                

                                 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                

                               Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                

                               KLAUZULA INFORMACYJNA

                               1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                               2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                               3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                  Młodszy Specjalista ds. Administracji

                                  Miejsce pracy: Sochaczew

                                  Opis stanowiska:

                                  1. Prowadzenie obsługi bezpośredniej sekretariatu Zarządu;
                                  2. Obsługa spotkań, konferencji, narad w siedzibie Spółki ENERGOP;
                                  3. Obsługa korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz jej dekretacja;
                                  4. Rejestracja faktur w systemie;
                                  5. Składanie zapotrzebowania na środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sekretariatu Zarządu.

                                   

                                  Wymagania:

                                  1. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym;
                                  2. Umiejętność pracy w zespole;
                                  3. Komunikatywność i systematyczność;
                                  4. Dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Office;
                                  5. Umiejętność organizacji pracy pod presją czasu.

                                   

                                  Mile widziane:

                                  • Doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku oraz chęć dalszego rozwoju;
                                  • Znajomość programów: Comarch DMS Optima;

                                  Oferujemy:

                                  • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
                                  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
                                  • Wynagrodzenie zasadnicze plus premia uznaniowa, pakiet benefitów  (opieka medyczna, bony towarowe, wczasy pod gruszą).

                                   

                                  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                   

                                  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                   

                                   

                                  KLAUZULA INFORMACYJNA

                                  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                                  2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                  3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                         ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                       Specjalista ds. Przygotowania Produkcji

                                       Miejsce pracy: Sochaczew

                                        

                                        

                                        

                                       Zadania:

                                       • wprowadzanie danych z dokumentacji technicznej do bazy danych,
                                       • nadzór nad dokumentacją techniczną,
                                       • tworzenie zestawień tabelarycznych.

                                        

                                       Wymagania:

                                       • wykształcenie średnie techniczne lub studenci uczelni technicznych,
                                       • obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office – szczególnie Excel,
                                       • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum podstawowym,
                                       • zaangażowanie,
                                       • otwartość na zdobywanie nowych umiejętności.

                                       Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                        

                                       Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                        

                                       KLAUZULA INFORMACYJNA

                                       1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                                       2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                       3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                              ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                            Specjalista ds. Ofertowania

                                            Miejsce pracy: Sochaczew
                                            Region: mazowieckie

                                            Główne zadania:

                                            • Sporządzanie ofert handlowych dla: rurociągów wraz z armaturą zawieszeniami, podparciami i konstrukcją drugorzędową; urządzeń przemysłowych dla energetyki i przemysłu petrochemicznego; zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych w tym absorberów dla instalacji odsiarczania spalin; kanałów spalin i powietrza; konstrukcji stalowych budynków przemysłowych, innych konstrukcji
                                            • Ścisła współpraca z pionem produkcji oraz pionem montaży firmy
                                            • Opracowywanie raportów i analiz  na poszczególne projekty 

                                            Wymagania:

                                            • Wykształcenie min średnie techniczne , mile widziane dodatkowe, udokumentowane umiejętności np. w kierunku ekonomia,
                                            • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
                                            • Znajomość środowiska produkcyjnego w rozumieniu technicznym i ekonomicznym,
                                            • Znajomość języka angielskiego
                                            • Znajomość środowiska MS Office (Excel, Word ),
                                            • Umiejętność koordynowania działań i współpracy z innymi komórkami w opracowywaniu oferty,
                                            • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
                                            • Prawo jazdy kat. B,
                                            • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, pełne zaangażowanie w działaniu, umiejętność pracy w warunkach „pod presją czasu”,
                                            • Upór w dążeniu do celu, konsekwentne działania.

                                            Mile widziane:

                                            • Umiejętność kosztorysowania z użyciem KNR-ów (program Norma PRO).

                                            Oferujemy:

                                            • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji, 
                                            • Możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
                                            • Możliwość realizacji własnych pomysłów w międzynarodowym środowisku produkcyjnym,
                                            • Pakiet benefitów.

                                            Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                            Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                             

                                             

                                            KLAUZULA INFORMACYJNA

                                            1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 98 00
                                            1. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                            2. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony www.energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                               Specjalista ds. zakupów

                                               Miejsce pracy: Sochaczew

                                                

                                               Podstawowe obowiązki:

                                               – opracowywanie zapytań ofertowych,

                                               – analiza otrzymanych ofert,

                                               – negocjacja najkorzystniejszych cen dla Spółki,

                                               – prowadzenie bazy danych dostawców.

                                                

                                               Wymagania:

                                               – wykształcenie minimum średnie techniczne,

                                               – znajomość rynku wyrobów stalowych (rurociągi i konstrukcje stalowe),

                                               – mile widziana znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,

                                               – doświadczenie w dziale zakupów,

                                               – znajomość oprogramowania excel.

                                                

                                               Oferujemy:

                                               – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

                                               – możliwość rozwoju,

                                               – udział w szkoleniach,

                                               – wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i osiąganych wyników,

                                               – pakiet benefitów

                                                

                                               Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                               Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                

                                               KLAUZULA INFORMACYJNA

                                               1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą wSochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon:  +48 46 863 97 00
                                               2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo
                                                skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                               3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych
                                                osobowych prosimy skorzystać ze strony www.energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                  SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

                                                  Miejsce pracy: Sochaczew

                                                  Zadania w zakresie ewidencji księgowej, analiz zapisów księgowych, przygotowanie raportów i not, a w szczególności:

                                                  • weryfikacja stanu rozrachunków i uzgadnianie sald kont kontrahentami, rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
                                                  • zapewnianie bieżącej i sprawnej obsługi finansowo-księgowej dot. środków trwałych, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kontrola obiegu dokumentów środków trwałych,
                                                  • księgowanie i rozliczanie umów leasingu,
                                                  • wystawianie faktur sprzedażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami,
                                                  • uczestnictwo i przygotowywaniu danych do zamknięcia miesiąca i roku,
                                                  • przygotowywanie analiz i zestawień na potrzeby wewnętrzne spółki oraz aktywne wsparcie w kwestiach finansowo – kontrolingowych.

                                                   

                                                  Wymagania

                                                  • doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i finansów,
                                                  • dobrej znajomość zasad rachunkowości,
                                                  • biegłej znajomości pakietu MS Office (w szczególności Excel),
                                                  • umiejętność analitycznego myślenia,
                                                  • ukończone kursy/szkolenia finansowo-księgowe,
                                                  • dokładność, terminowość, systematyczność.

                                                  Oferujemy:

                                                  • Stabilną i rozwojową pracę w firmie o ugruntowanej pozycji;
                                                  • Pakiet benefitów (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, bony zakupowe, wczasy pod gruszą);
                                                  • Przyjazną atmosferę pracy.

                                                   

                                                  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                   

                                                   

                                                  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                   

                                                   

                                                  KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon:  +48 46 863 97 00
                                                  2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                  1. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony www.energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                      ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                    Młodszy Prawnik In-house

                                                    Miejsce pracy: Sochaczew

                                                    Główne zadania:

                                                    • zapewnienie wsparcia prawnego w codziennej pracy Zespołu Prawnego i Biura Zarządu;
                                                    • sporządzanie i weryfikowanie umów, pomoc w negocjacjach;
                                                    • bieżące monitorowanie zmian w prawie.

                                                    Wymagania:

                                                    • wykształcenie wyższe prawnicze;
                                                    • znajomość prawa cywilnego i handlowego, znajomość przepisów prawa podatkowego oraz prawa pracy;
                                                    • rozwinięte umiejętności analityczne, negocjacyjne i komunikacyjne w tym współdziałania w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej
                                                    • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z dokumentami oraz prowadzenie rozmów w języku angielskim.

                                                    Oferujemy:

                                                    • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
                                                    • Atrakcyjne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze +premia)
                                                    • Narzędzia pracy (laptop, telefon)
                                                    • Prywatna opieka medyczna, dofinansowania do wypoczynku, bony zakupowe
                                                    • dofinansowanie szkoleń i kursów
                                                    • forma zatrudnienia: B2B/ umowa o pracę.

                                                     

                                                    Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                    Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

                                                     

                                                     

                                                     

                                                    KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon:  +48 46 863 97 00
                                                    2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                    3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony www.energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.

                                                     Specjalista ds. Ofertowania i Kosztorysowania

                                                     Miejsce pracy: Sochaczew lub Płock

                                                     Główne zadania:

                                                     • Sporządzanie ofert handlowych dla: rurociągów wraz z armaturą zawieszeniami, podparciami i konstrukcją drugorzędową; urządzeń przemysłowych dla energetyki i przemysłu petrochemicznego; zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych w tym absorberów dla instalacji odsiarczania spalin; kanałów spalin i powietrza; konstrukcji stalowych budynków przemysłowych, innych konstrukcji
                                                     • Ścisła współpraca z pionem produkcji oraz pionem montaży firmy
                                                     • Opracowywanie raportów i analiz  na poszczególne projekty

                                                     Wymagania:

                                                     • Wykształcenie min średnie techniczne ,
                                                     • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
                                                     • Znajomość środowiska produkcyjnego w rozumieniu technicznym i ekonomicznym,
                                                     • Znajomość języka angielskiego
                                                     • Umiejętność kosztorysowania z użyciem KNR-ów (program Norma PRO)
                                                     • Znajomość środowiska MS Office,
                                                     • Umiejętność koordynowania działań i współpracy z innymi komórkami w opracowywaniu oferty,
                                                     • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych,
                                                     • Prawo jazdy kat. B,
                                                     • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, pełne zaangażowanie w działaniu, umiejętność pracy w warunkach „pod presją czasu”,
                                                     • Upór w dążeniu do celu, konsekwentne działania.

                                                     Oferujemy:

                                                     • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
                                                     • Możliwość rozwoju w przedsiębiorstwie produkcyjnym,
                                                     • Możliwość realizacji własnych pomysłów w międzynarodowym środowisku produkcyjnym.

                                                     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                          ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                        Pracownik transportu

                                                        Siedziba Pracodawcy: Sochaczew

                                                        Opis stanowiska:

                                                        • Praca polega na czynnościach związanych z transportowaniem elementów stalowych używanych do produkcji przy pomocy wózków widłowych i suwnic

                                                        Wymagania:

                                                        • Chęć do pracy
                                                        • Dyspozycyjność

                                                              Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy i suwnicę.

                                                        Oferujemy:

                                                        • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
                                                        • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
                                                        • Wynagrodzenie zasadnicze godzinowe 25zł\h, oraz premia uznaniowa, pakiet benefitów.

                                                         

                                                        Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                        lub kontakt telefoniczny: 607-132-380

                                                         

                                                        Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                         

                                                         

                                                        KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                        1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 98 00
                                                        2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                        3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                             ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                           Piaskarz

                                                           Miejsce pracy: Sochaczew

                                                            

                                                            

                                                           Główne obowiązki:

                                                           – Obsługiwanie piaskarki, w której znajduje się ścierniwo;

                                                           – Czyszczenie powierzchni metalowych ( śrutem lub korundem );

                                                           – Dbanie o utrzymanie porządku w miejscu pracy;

                                                           – Bieżąca konserwacja piaskarki, sprawdzanie jej stanu technicznego i zgłaszanie ewentualnych   awarii.

                                                           Wymagania

                                                           – Wykształcenie zawodowe;

                                                           – Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;

                                                           – Gotowość do pracy zmianowej.

                                                           Oferujemy:

                                                           – Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

                                                           – Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

                                                           – Wynagrodzenie zasadnicze 26zł\h, oraz premia uznaniowa,

                                                           – Pakiet socjalny: opieka medyczna, bony na święta, wczasy pod gruszą.

                                                           Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 607-132-380 lub o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                           Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                            

                                                            

                                                           KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                           1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 98 00
                                                           2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                           3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                               ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                             ,

                                                             Pracownik magazynu

                                                             Miejsce pracy: Sochaczew

                                                             Opis stanowiska:

                                                             • Kompletacja materiałów na podstawie otrzymanej dokumentacji,
                                                             • Obsługa wózka widłowego.

                                                             Wymagania:

                                                             • Gotowość do pracy,
                                                             • Zaangażowanie.

                                                             Oferujemy:

                                                             • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
                                                             • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
                                                             • Wynagrodzenie zasadnicze 26zł\h, oraz premia uznaniowa, pakiet benefitów  (opieka medyczna, bony towarowe, wczasy pod gruszą).

                                                              

                                                             Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                              

                                                             Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                              

                                                              

                                                              

                                                             KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                             1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 98 00
                                                             2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                             3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                                   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                 Mechanik

                                                                 Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                 Opis stanowiska:

                                                                 • Wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów oraz napraw maszyn,
                                                                 • Dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu poprzez systematyczną konserwację ,
                                                                 • Instalowanie, uruchamianie oraz przemieszczanie maszyn i urządzeń,
                                                                 • Wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
                                                                 • Wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich.

                                                                 Wymagania:

                                                                 • Wykształcenie min. zawodowe lub średnie mechaniczne,
                                                                 • Gotowość do pracy zmianowej,
                                                                 • Sumienność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

                                                                 Oferujemy:

                                                                 • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
                                                                 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
                                                                 • Wynagrodzenie zasadnicze godzinowe 28zł\h oraz premia uznaniowa.

                                                                 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                  

                                                                 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                  

                                                                 KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 98 00
                                                                 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                 3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                                        ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                      Elektryk

                                                                      Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                      Opis stanowiska:

                                                                      – Naprawa urządzeń elektronicznych układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń spawalniczych.

                                                                      Wymagania:

                                                                      – Doświadczenie w pracy na stanowisku elektryka/elektronika/automatyka – min. 5 lat,

                                                                      – Wykształcenie średnie techniczne;

                                                                      – Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

                                                                      Oferujemy:

                                                                      – Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

                                                                      – Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

                                                                      – Wynagrodzenie zasadnicze 26zł\h, oraz premia uznaniowa,

                                                                      – Pakiet socjalny: opieka medyczna, bony na święta.

                                                                       

                                                                      Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                       

                                                                      Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                       

                                                                      KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 98 00
                                                                      2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                      3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                                           ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                         Inspektor ds. Spawalnictwa

                                                                         Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                         Zadania:

                                                                         • Nadzór nad procesem spawania (sporządzanie raportów przed, w trakcie i po spawaniu);
                                                                         • Nadzór nad wyrobem niezgodnym powstałym w związku z procesem spawania;
                                                                         • Planowanie i przygotowanie prac związanych z procesem spawania;
                                                                         • Opracowywanie instrukcji technologicznych spawania;
                                                                         • Nadzór w zakresie stosowania materiałów dodatkowych do spawania;
                                                                         • Opracowywanie instrukcji i nadzorowanie obróbki cieplnej po spawaniu;
                                                                         • Kontrola stanu technicznego i legalizacja sprzętu spawalniczego.

                                                                         Wymagania:

                                                                         • Wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane studia o profilu spawalnictwo, oraz certyfikaty IWE; IWI)
                                                                         • Obsługa komputera oraz znajomość programów Word, Excel, mile widziana znajomość AutoCad
                                                                         • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnim
                                                                         • Sumienność, pracowitość, dyspozycyjność, umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
                                                                         • Mile widziane jakiekolwiek doświadczenie w zakresie prefabrykacji lub montażu elementów rurociągowych lub konstrukcji stalowych,.

                                                                         Oferujemy:

                                                                         • Stabilną i rozwojową pracę w firmie o ugruntowanej pozycji;
                                                                         • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia;
                                                                         • Realny wpływ na rozwój projektów poprzez samodzielne, różnorodne zadania;
                                                                         • Możliwość wdrażania własnych pomysłów w międzynarodowym środowisku produkcyjnym;
                                                                         • Rozwój osobisty i szkolenia wspierające;
                                                                         • Pakiet benefitów (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna);
                                                                         • Przyjazną atmosferę pracy.

                                                                         Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                          

                                                                         Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                         KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                         1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon:  +48 46 863 97 00
                                                                         2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                         3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony www.energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                                                 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                               Specjalista ds. spawalniczych

                                                                                    Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                

                                                                               Zakres obowiązków:

                                                                               • Sporządzanie i archiwizacja dokumentacji spawalniczej (certyfikaty spawaczy, WPQR-y);
                                                                               • Praca w systemie QuesT w zakresie dokumentacji spawalniczej;
                                                                               • Rejestracja i aktualizacja list spawaczy;
                                                                               • Przygotowanie dokumentacji spawalniczej pod realizowane zlecenia;
                                                                               • Przygotowywanie planów spawania.

                                                                               Wymagania:

                                                                               • Wykształcenie: wyższe techniczne – inżynierskie;
                                                                               • Doświadczenie zawodowe – mile widziane;
                                                                               • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym min B1;
                                                                               • Pracowitość, sumienność, dyspozycyjność;
                                                                               • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.

                                                                                

                                                                               Oferujemy:

                                                                               • Stabilną i rozwojową pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
                                                                               • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
                                                                               • Rozwój osobisty i szkolenia wspierające,
                                                                               • Pakiet benefitów (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna),
                                                                               • Przyjazną atmosferę pracy.

                                                                                

                                                                               Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                                

                                                                               Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                

                                                                               KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                               1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                                                                               2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                               3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                                                       ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                     Kierownik Projektu

                                                                                      Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                      

                                                                                     Główne zadania:

                                                                                     • Współpraca z Działem Handlowym na etapie wstępnych uzgodnień z klientem;
                                                                                     • Szczegółowa i pełna znajomość umowy i załączników z nią związanych;
                                                                                     • Bezpośredni nadzór nad realizacją zleceń w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację
                                                                                      techniczną i harmonogramy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami zakładowymi i   kontraktowymi;
                                                                                     • Nadzór i odpowiedzialność nad funkcjonowaniem utworzonego zespołu oraz podległymi pracownikami;
                                                                                     • Koordynacja przebiegu procesu realizacji w zakresie terminów, logistyki, odbiorów jakościowych i rozliczeń;
                                                                                     • Dystrybucja do odpowiednich komórek organizacyjnych zakładu dokumentów związanych
                                                                                      uruchomieniem i realizacją zlecenia;
                                                                                     • Odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz dyscyplinę finansową podczas realizacji kontraktu;
                                                                                     • Dokonywania rozliczeń kosztów zlecenia;
                                                                                     • Planowanie i rozliczanie realizacji projektu;
                                                                                     • Negocjacje z przedstawicielami i inspektorami Zleceniodawcy, również anglojęzycznymi;
                                                                                     • Współpraca z autorami dokumentacji w Spółce (inżynierowie, inspektorzy, konstruktorzy) oraz
                                                                                      uczestnictwo w przygotowaniu procedur i instrukcji pod konkretne zlecenia;
                                                                                     • Bieżące raportowanie postępów prac do Klienta, składanie raportów z realizacji oraz przekazywanie
                                                                                      informacji o występujących zagrożeń do Dyrektorów i Zarządu.

                                                                                     Wymagania:

                                                                                     • Wykształcenie wyższe techniczne;
                                                                                     • 2 letnie doświadczenie w pracy o podobnym profilu specjalizacji;
                                                                                     • Mile widziane doświadczenie w pracy z produkcją aparatury przemysłowej oraz rurociągów
                                                                                      technologicznych i przesyłowych;
                                                                                     • Wysoko rozwinięte umiejętności zarządzania, koordynowania, delegowania zadań i ich
                                                                                      egzekwowania;
                                                                                     • Samodzielność, zdecydowanie i efektywność w działaniu;
                                                                                     • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dużym atutem;
                                                                                     • Znajomość norm produkcyjnych i jakościowych (np.PN-EN 13480, ASME, NORSOK) będzie
                                                                                      dodatkowym atutem;
                                                                                     • Dobra znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania oprogramowania pakietu MS Office;
                                                                                     • Prawo jazdy kat. B.

                                                                                     Oferujemy:

                                                                                     • Stabilną i rozwojową pracę w firmie o ugruntowanej pozycji;
                                                                                     • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i osiąganych wyników;
                                                                                     • Realny wpływ na rozwój projektów poprzez samodzielne, różnorodne zadania;
                                                                                     • Możliwość wdrażania własnych pomysłów w międzynarodowym środowisku produkcyjnym;
                                                                                     • Rozwój osobisty i szkolenia wspierające;
                                                                                     • Pakiet benefitów (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, bony zakupowe, wczasy pod gruszą);
                                                                                     • Przyjazną atmosferę pracy.

                                                                                      

                                                                                     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                                     Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                             ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                            Spawacz

                                                                                           Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                           Spółka w ostatnim czasie pozyskała historyczny w swojej działalności kontrakt prefabrykacyjny przy realizacji Projektu Olefiny III dla PKN Orlen S.A.. W związku z powyższym, poszukujemy  spawaczy na kilkuletni kontrakt w Sochaczewie. Docelowo istnieje możliwość pracy również na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen w Płocku.

                                                                                            

                                                                                           Zadania:

                                                                                           – spawanie metodą 141 lub 141/111 elementów rurociągowych i konstrukcji stalowych,

                                                                                           – praca zgodnie z zasadami BHP i standardami ISO.

                                                                                           Wymagania:

                                                                                           – umiejętność spawania w metodzie 141 (stale „nierdzewne”) – mile widziane: 141/111 (stale   

                                                                                             węglowe),

                                                                                           – posiadanie uprawnień UDT lub TUV,

                                                                                           – doświadczenie przy spawaniu rurociągów

                                                                                           – dyspozycyjność (praca na 2 zmiany).

                                                                                           Oferujemy:

                                                                                           – stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

                                                                                            – elastyczną formę zatrudnienia

                                                                                           Stawka godzinowa od 30 zł. do 36 zł. brutto (umowa o pracę) plus pakiet benefitów lub od 47 do 65 zł. netto (własna działalność). Wysokość stawki uzależniona jest od stanowiska, doświadczenia i kwalifikacji.

                                                                                            Zatrudniamy również na stanowisko Szczepiacza w ramach przyuczenia do zawodu Spawacz.

                                                                                            

                                                                                           Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 607-132-380 lub o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                                            

                                                                                           Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                            

                                                                                           KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                           1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                                                                                           2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                                           3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                                                                 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                               Monter

                                                                                               Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                               Spółka w ostatnim czasie pozyskała historyczny w swojej działalności kontrakt prefabrykacyjny przy realizacji Projektu Olefiny III dla PKN Orlen S.A.. W związku z powyższym, poszukujemy  spawaczy na kilkuletni kontrakt w Sochaczewie. Docelowo istnieje możliwość pracy również na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen w Płocku.

                                                                                                

                                                                                               Opis stanowiska:

                                                                                               • Montaż konstrukcji – rurociągów,
                                                                                               • Obsługa maszyn i urządzeń,
                                                                                               • Wykonywanie elementów stalowych zgodnie z dokumentacją,
                                                                                               • Samokontrola wykonywanych elementów.

                                                                                               Wymagania:

                                                                                               • Znajomość rysunku technicznego lub izometrycznego,
                                                                                               • Wykształcenie min. zawodowe (Ślusarz, Monter),
                                                                                               • Umiejętność cięcia gazowego,-
                                                                                               • Mile widziane doświadczenie przy produkcji konstrukcji stalowych, rurociągów.

                                                                                               Oferujemy:

                                                                                               -stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
                                                                                               – elastyczną formę zatrudnienia

                                                                                               Stawka godzinowa od 30 zł. do 36 zł. brutto (umowa o pracę) plus pakiet benefitów lub od 47 do 65 zł. netto (własna działalność). Wysokość stawki uzależniona jest od stanowiska, doświadczenia i kwalifikacji.

                                                                                                

                                                                                               Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 607-132-380 lub o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                                                

                                                                                               Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                                

                                                                                               KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                               1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                                                                                               2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                                               3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                               Brygadzista Monter

                                                                                               Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                               Spółka w ostatnim czasie pozyskała historyczny w swojej działalności kontrakt przy realizacji Projektu Olefiny III dla PKN Orlen S.A.. W związku z powyższym, poszukujemy pracowników na kilkuletni kontrakt prefabrykacji na hali w Sochaczewie.

                                                                                                

                                                                                               Zakres obowiązków:

                                                                                               -nadzorowanie prac montersko-spawalniczych,

                                                                                               -organizacja stanowisk pracy,

                                                                                               -nadzór nad wyrobami.

                                                                                                

                                                                                               Wymagania:

                                                                                               – wykształcenie techniczne min. zawodowe

                                                                                               – podstawowa znajomość procesów spawalniczych

                                                                                               – dobra znajomość dokumentacji technicznej

                                                                                               – doświadczenie w nadzorowaniu pracowników

                                                                                               Oferujemy:

                                                                                               – stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

                                                                                               – elastyczną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą,

                                                                                                – wynagrodzenie dla osób na umowie o pracę 32zł/h, oraz premia uznaniowa i pakiet benefitów,

                                                                                                – wynagrodzenie dla osób na własnej działalności gospodarczej – do uzgodnienia.

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                               Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 607-132-380

                                                                                                lub o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                                                

                                                                                               Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                                

                                                                                               KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                               1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                                                                                               2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                                               3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                Mistrz Produkcji

                                                                                                Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                                 Spółka w ostatnim czasie pozyskała historyczny w swojej działalności kontrakt przy realizacji Projektu Olefiny III dla PKN Orlen S.A.. W związku z powyższym, poszukujemy pracowników na kilkuletni kontrakt prefabrykacji na hali w Sochaczewie.

                                                                                                 

                                                                                                Zakres obowiązków:

                                                                                                -nadzorowanie prac montersko-spawalniczych,

                                                                                                -organizacja stanowisk pracy,

                                                                                                -nadzór nad wyrobami.

                                                                                                 

                                                                                                Wymagania:

                                                                                                – wykształcenie techniczne min. średnie,

                                                                                                – podstawowa znajomość procesów spawalniczych,

                                                                                                – dobra znajomość dokumentacji technicznej,

                                                                                                – doświadczenie w nadzorowaniu pracowników.

                                                                                                Oferujemy:

                                                                                                – stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

                                                                                                – elastyczną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub własną działalność gospodarczą,

                                                                                                 – wynagrodzenie dla osób na umowie o pracę 5500 zł, oraz premia uznaniowa i pakiet benefitów,

                                                                                                 – wynagrodzenie dla osób na własnej działalności gospodarczej – do uzgodnienia.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 607-132-380

                                                                                                 lub o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                                                 

                                                                                                Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                                 

                                                                                                KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                                1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                                                                                                2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                                                3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.
                                                                                                 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                  Młodszy Specjalista ds. Przygotowania Produkcji

                                                                                                                       Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                                Zadania:

                                                                                                – wprowadzanie danych z dokumentacji technicznej do bazy danych,

                                                                                                – nadzór nad dokumentacją techniczną,

                                                                                                – tworzenie zestawień tabelarycznych.

                                                                                                 

                                                                                                Wymagania:

                                                                                                – wykształcenie średnie techniczne lub studenci uczelni technicznych,

                                                                                                – obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office – szczególnie Excel,

                                                                                                – znajomość języka angielskiego na poziomie minimum podstawowym,

                                                                                                – zaangażowanie,

                                                                                                – otwartość na zdobywanie nowych umiejętności.

                                                                                                 

                                                                                                Oferujemy:

                                                                                                – stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

                                                                                                – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

                                                                                                – możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

                                                                                                 

                                                                                                Osoby zainteresowane prosimy przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                                 

                                                                                                KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                                1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w

                                                                                                Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon:  +48 46 863 98 00

                                                                                                1. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo

                                                                                                skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl

                                                                                                1. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych

                                                                                                osobowych prosimy skorzystać ze strony www.energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.

                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                

                                                                                                Specjalista w laboratorium badań nieniszczących

                                                                                                Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                                Opis stanowiska:

                                                                                                • Kontrola prac spawalniczych,
                                                                                                • Kontrola materiałów, rurociągów lub konstrukcji stalowych,
                                                                                                • Wykonywanie badań nieniszczących zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz obowiązującymi zasadami w laboratorium.

                                                                                                Wymagania:

                                                                                                • Wykształcenie min. średnie,
                                                                                                • Doświadczenie min. 1 rok w kontroli jakości lub badaniach NDT,
                                                                                                • Mile widziane certyfikaty badań NDT wg. PN-EN ISO 9712,
                                                                                                • Certyfikat RT lub UT będzie dodatkowym atutem,
                                                                                                • Komunikatywność,
                                                                                                • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
                                                                                                • Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
                                                                                                • Zgoda na pracę przy promieniowaniu jonizującym.

                                                                                                Oferujemy:

                                                                                                • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
                                                                                                • Szkolenia specjalistyczne i kompetencyjne,
                                                                                                • Pakiet benefitów (ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, bony zakupowe, wczasy pod gruszą),
                                                                                                • Przyjazną atmosferę pracy.

                                                                                                 

                                                                                                Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                                                Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ENERGOP Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                                1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon:  +48 46 863 97 00
                                                                                                2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                                                3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony www.energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności

                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                Operator maszyn i urządzeń

                                                                                                Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                                 

                                                                                                Zadania:

                                                                                                – bieżąca obsługa i kontrola maszyn (pił);

                                                                                                – bieżąca kontrola procesu cięcia;

                                                                                                – obsługa suwnicy z poziomu roboczego,

                                                                                                – wypełnianie dokumentacji stanowiskowej (karty cięcia);

                                                                                                – praca zgodnie z zasadami BHP i standardami ISO;

                                                                                                Wymagania:

                                                                                                – umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność w działaniu;

                                                                                                – zaangażowanie oraz nastawienie na realizację celów firmy;

                                                                                                – sumienność oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

                                                                                                – mile widziana umiejętność obsługi znakowarek mikropunktowych;

                                                                                                – gotowość do pracy w systemie II zmianowym z opcją III zmiany.

                                                                                                Oferujemy:

                                                                                                – stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;

                                                                                                – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

                                                                                                – wynagrodzenie zasadnicze 25zł\h, oraz premia uznaniowa.

                                                                                                Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                                                 

                                                                                                Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                                KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                                1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                                                                                                2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                                                3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.

                                                                                                     

                                                                                                    Malarz hydrodynamiczny

                                                                                                    Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                                     

                                                                                                    Zadania:

                                                                                                    • przygotowanie elementów do malowania,
                                                                                                    • aplikacja materiałów malarskich metodą hydrodynamiczną.

                                                                                                    Wymagania:

                                                                                                    • doświadczenie w pracy na stanowisku malarza hydrodynamicznego,
                                                                                                    • umiejętność aplikacji farb na zadaną grubość,
                                                                                                    • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
                                                                                                    • umiejętność dobierania i obchodzenia się z materiałami malarskimi,
                                                                                                    • umiejętność obsługi agregatów malarskich,
                                                                                                    • dyspozycyjność (praca na 2 zmiany).

                                                                                                    Oferujemy:

                                                                                                    • stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
                                                                                                    • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
                                                                                                    • wynagrodzenie zasadnicze godzinowe 28zł\h, oraz premia uznaniowa

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                    Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 609-123-563 oraz o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                                                     

                                                                                                    Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                                     

                                                                                                    KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                                    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                                                                                                    2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                                                    3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.

                                                                                                      

                                                                                                     Tokarz

                                                                                                     Miejsce pracy: Sochaczew

                                                                                                     Opis stanowiska:

                                                                                                     • Wykonywanie prostych prac tokarskich i ślusarskich,
                                                                                                     • Dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu,
                                                                                                     • Wykonywanie typowych części maszyn.

                                                                                                     Wymagania:

                                                                                                     • Wykształcenie min. zawodowe lub średnie mechaniczne,
                                                                                                     • Gotowość do pracy zmianowej,
                                                                                                     • Precyzyjne wykonywanie powierzonej pracy,
                                                                                                     • Doświadczenie będzie dodatkowym atutem.

                                                                                                     Oferujemy:

                                                                                                     • Stabilną i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
                                                                                                     • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
                                                                                                     • Wynagrodzenie zasadnicze godzinowe 28zł/h, oraz premia uznaniowa.

                                                                                                      

                                                                                                     Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: kariera@energop.com.pl

                                                                                                      

                                                                                                     Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Energop Sp. z o.o.  z siedzibą w Sochaczewie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018)”.

                                                                                                      

                                                                                                     KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                                                     1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Energop Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32,, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00
                                                                                                     2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
                                                                                                     3. W celu zapoznania się z szerszą informacją w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy skorzystać ze strony energop.com.pl zakładka: Polityka prywatności.