Kontakt

ENERGOP Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000162581, REGON: 015491839, NIP: 837-16-55-490, Kapitał zakładowy: 60.288.000 PLN

Sekretariat Zarządu: +48 46 863 98 00
e-mail: poczta@energop.com.pl

Handel i Montaże:
Krzysztof Marciniak
Dyrektor ds. Handlowych i Montaży
+48 46 863 97 00 wew. 877 
e-mail:
montaz@energop.com.pl
Finanse i Księgowość:
Paweł Skrzypczak
Dyrektor Finansowy
+48 46 863 97 00 wew. 806
e-mail:
ksiegowosc@energop.com.pl

Oferty:

Kamil Koźlicki

Zastępca Dyrektora ds. Handlowych

+48 46 863 97 00 wew. 739 

e-mail:

zlecenie@energop.com.pl

 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi:

Eliza Wilamowska

Kierownik Działu Kadr i Płac

+48 46 863 97 00 wew. 860

e-mail:

kariera@energop.com.pl