Kontakt

ENERGOP Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew

NIP: 837-16-55-490 Numer KRS: 0000162581 REGON 015491839
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wys. kapitału zakł.: 60 288 000 PLN

Sekretariat Zarządu: +48 46 863 98 00
Centrala: +48 46 863 97 00
Fax: +48 46 863 98 08
e-mail: poczta@energop.com.pl

Dział Ofertowy:
+48 46 863 97 00 wew. 813 pl.gif
+48 46 863 97 00 wew. 816 us.gif
+48 46 863 97 00 wew. 877 pl.gif
e-mail: zlecenie@energop.com.pl

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi:
+48 46 863 97 00 wew. 860 pl.gif us.gif
e-mail: kariera@energop.com.pl

Dział Handlowy:
+48 46 863 97 00 wew. 812 pl.gif us.gif
e-mail: handlowy@energop.com.pl

 

Dział Montaży:
+48 46 863 97 00 wew. 855 pl.gif us.gif
e-mail: montaz@energop.com.pl

Księgowość:
+48 46 863 97 00 wew. 830 pl.gif
+48 46 863 97 00 wew. 834 pl.gif
e-mail: ksiegowosc@energop.com.pl