Kontakt

ENERGOP Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000162581, REGON: 015491839, NIP: 837-16-55-490, Kapitał zakładowy: 60.288.000 PLN

Sekretariat Zarządu: +48 46 863 98 00
e-mail: poczta@energop.com.pl

Dział Ofertowy:
+48 46 863 97 00 wew. 813 pl.gif
+48 46 863 97 00 wew. 816 pl.gif us.gif
e-mail: zlecenie@energop.com.pl

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi:
+48 46 863 97 00 wew. 860 pl.gif us.gif
e-mail: kariera@energop.com.pl

Dział Handlowy:
+48 46 863 97 00 wew. 816 pl.gif us.gif
+48 46 863 97 00 wew. 739 pl.gif us.gif
+48 46 863 97 00 wew. 877 pl.gif
e-mail: handlowy@energop.com.pl

 

Dział Montaży:
+48 46 863 97 00 wew. 877 pl.gif us.gif
+48 46 863 97 00 wew. 856 pl.gif us.gif
e-mail: montaz@energop.com.pl

Księgowość:
+48 46 863 97 00 wew. 830 pl.gif
+48 46 863 97 00 wew. 834 pl.gif
e-mail: ksiegowosc@energop.com.pl