Kontakt

ENERGOP Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000162581, REGON: 015491839, NIP: 837-16-55-490, Kapitał zakładowy: 60.288.000 PLN

Sekretariat Zarządu: +48 46 863 98 00
e-mail: poczta@energop.com.pl

Handel i Montaże:
Krzysztof Marciniak
Dyrektor ds. Handlowych i Montaży
+48 46 863 97 00 wew. 877 
e-mail:
montaz@energop.com.pl
Finanse i Księgowość:
Paweł Skrzypczak
Dyrektor Finansowy
+48 46 863 97 00 wew. 806
e-mail:
ksiegowosc@energop.com.pl
Oferty:
Kamil Koźlicki
Zastępca Dyrektora ds. Marketingu
+48 46 863 97 00 wew. 739 
e-mail:
zlecenie@energop.com.pl

 

Handel:
Grzegorz Karaluch
Zastępca Dyrektora ds. Rynku Zagranicznego
+48 46 863 97 00 wew. 816
e-mail:
handlowy@energop.com.pl
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi:
Eliza Wilamowska
Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
+48 46 863 97 00 wew. 860
e-mail:
kariera@energop.com.pl