Kontakt

ENERGOP Sp. z o. o.
ul. Inżynierska 32
96-502 Sochaczew

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000162581, REGON: 015491839, NIP: 837-16-55-490, Kapitał zakładowy: 61.788.000 PLN

Sekretariat Zarządu: +48 46 863 98 00
e-mail: poczta@energop.com.pl

Handel i Montaże:

Krzysztof Marciniak

Dyrektor ds. Handlowych i Montaży

+48 46 863 98 00 wew. 877 

e-mail:

montaz@energop.com.pl

Finanse i Księgowość:

Elżbieta Kajak

Dyrektor Finansowy

+48 46 863 98 00 wew. 806

e-mail:

ksiegowosc@energop.com.pl

Oferty:

Kamil Koźlicki

Dyrektora ds. Produkcji

+48 46 863 98 00 wew. 739

e-mail:

zlecenie@energop.com.pl

 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi:

Eliza Wilamowska

Kierownik Działu Kadr i Płac

+48 46 863 98 00 wew. 860

e-mail:

kariera@energop.com.pl