Obróbka cieplna

 

 

 

 

 

Stosowanie nowoczesnych technologii obróbki cieplnej w Spółce ENERGOP zapewnia stacjonarny piec komorowy o wymiarach 3,8 m x 3,2 m x 6,6 m. Wymiary komory grzejnej umożliwiają obróbkę cieplną dużych elementów w maksymalnej temperaturze 1150°C. Proces obróbki cieplnej może być również wykonywany miejscowo za pomocą posiadanych wyżarzarek oporowych i indukcyjnych pod nadzorem wykwalifikowanych operatorów z wieloletnim doświadczeniem. Obróbka cieplna przeprowadzana jest według parametrów podanych w kartach technologicznych złączy spawanych oraz kartach technologicznych obróbki cieplnej, wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych wyżarzaczy.