Gięcie indukcyjne

Usługa gięcia łuków realizowana jest przy zastosowaniu dwóch metod: metodą indukcyjną na gorąco z płynną regulacją promienia gięcia oraz metodą matrycową na zimno na giętarkach trzpieniowych. Spółka posiada giętarki do gięcia rur o maksymalnej średnicy 610 mm i maksymalnym promieniu 10100 mm (gięcie na gorąco) oraz giętarki trzpieniowe o zakresach średnic do 219 mm i promieniu gięcia od 3D do 5D.

Firma posiada wdrożone procedury oparte na standardach i normach PN-EN 13480, PN-EN 12952 oraz KER 80/2.05.

Czym jest gięcie indukcyjne?

Gięcie indukcyjne polega na umieszczeniu spirali grzewczej w maszynie, odpowiednim ustawieniu nagrzewnicy oraz ramienia kąta, a następnie mocowaniu oraz podgrzewaniu kształtownika. Początkowo było stosowane do wykonywania ciasnych zgięć rur w zastosowaniach morskich oraz w branży wydobywczej.

Wyróżniamy dwa rodzaje gięcia indukcyjnego:

  • Metoda na gorąco z płynną regulacją promienia gięcia (giętarki o maks. średnicy 610 mm i promieniu 10100 mm)
  • Metoda matrycowa na zimno na giętarkach trzpieniowych (średnica 219 mm i promień od 3D do 5D)

Zastosowanie gięcia indukcyjnego

Gięcie indukcyjne ma zastosowanie w sektorze energetyki ale także ropy naftowej, gazu czy przemyśle stoczniowym. Niewątpliwymi zaletami tego procesu jest zaoszczędzenie spoin doczołowych (co zarazem minimalizuje ryzyko częstych wad spawalniczych), wysoka elastyczność (promienia) oraz kąta gięcia. Ponadto proces gięcia indukcyjnego umożliwia wykonywanie zgięć o małym promieniu, występuje niska tolerancja okrągłości a krótkie serie nie stanowią przeszkody w całości obróbki.

Aby osiągnąć najbardziej optymalną konfigurację ciepła niezbędna jest odpowiednia technika (właściwa prędkość zginania) ale także znajomość gatunku materiału i doświadczenie. Czasem, z przyczyn różnic chemicznych i mechanicznych konieczna jest korekta parametrów, aby dostosować je do własności mikrostruktury w odpowiednich odcinkach rurociągu.

Proces ten wyklucza uszkodzenia mechaniczne w postaci deformacji czy przecienienia ścianki, a połączenie odpowiedniej prędkości, temperatury i chłodzenia umożliwia wygięcie profilu do mniejszego promienia bez deformacji kształtu.