Montaż rurociągów przemysłowych

Spółka ENERGOP świadczy usługi montażowe w zakresie:

•    rurociągów wraz z armaturą, zamocowaniami i konstrukcją drugorzędową, rurociągów tranzytowych na estakadach i w wykopach
•    urządzeń przemysłowych dla energetyki i przemysłu petrochemicznego
•    zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, w tym absorberów dla instalacji odsiarczania spalin
•    kanałów spalin i powietrza
•    konstrukcji stalowych budynków przemysłowych
•    zamkniętych obiektów przemysłowych takich jak: maszynownia, obiekty odpopielania, odżużlania dla bloków energetycznych

Realizujemy prace na nowo budowanych oraz rozbudowywanych obiektach zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym w następujących branżach:

•    energetyka i ciepłownictwo
•    przemysł petrochemiczny
•    przemysł chemiczny
•    budownictwo przemysłowe
•    platformy wiertnicze i przemysł wydobywczy
•    przemysł stoczniowy