Metalizacja natryskowa | łukowa

Na czym polega metalizacja łukowa?

Metalizacja łukowa, czyli metalizacja natryskowa za pomocą łuku elektrycznego, polega na otrzymywaniu łuku między dwoma metalowymi drutami a następnie rozpylaniu na przygotowaną powierzchnię. Osiada tym samym cienka warstwa metalu, a w procesie natrysku udział bierze gaz (najczęściej skompresowane powietrze).

Metoda elektryczna (łukowa) może występować w trzech odmianach:

  • Metalizacja łukiem elektrycznym za pomocą pistoletu natryskowego – podgrzewanie metalu aż do osiągnięcia temperatury parowania (druty aluminiowe lub cynkowe); wysoka temperatura wywołuje reakcję przy zetknięciu metalu z podłożem, a o jakości powłoki decyduje prawidłowe ustawienie napięcia na jednostce zasilającej;
  • Metalizacja plazmowym łukiem wewnętrznym – rezultat badań nad materiałami o szczególnych wymogach przy wykorzystaniu zjonizowanej materii o stanie skupienia przypominającym gaz; przekraczanie punktów topienia innych materiałów;

Metalizacja plazmowym łukiem przenoszonym – proszek bądź drut przechodzą przez łuk plazmowy, w którym się topią i docierają na powierzchnię obiektu tworząc plazmę, która krzepnie i wiąże się z podłożem.

Spółka Energop posiada nowoczesną komorę do natryskiwania cieplnego aluminium i cynku.
Dysponujemy urządzeniem do natryskiwania łukowego OSU-Hessler 400A antiCOR,
komorą wyposażoną w nowoczesny system filtrowentylacyjny, oraz wykwalifikowanymi pracownikami.

Obszary zastosowań natryskiwania cieplnego:
– Infrastruktura lądowa (mosty, kładki, wiadukty)
– Rurociągi
– Zbiorniki
– Kanały spalin
– Kotły energetyczne
– Zamówienia indywidualne