Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

POLITYKA ZSZ
CELE DOTYCZĄCE ZSZ
KSIĘGA ZSZ
ZAPISY
PROCEDURY I INSTRUKCJE

Zasadniczym celem Spółki jest dostarczenie Klientowi produktów jak najwyższej jakości oraz nieustanny rozwój prowadzący do maksymalizacji zadowolenia naszych Klientów. W ramach realizacji powyższego celu wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący:

 

  • System zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001,
  • System zarządzania środowiskiem według normy PN-EN ISO 14001,
  • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-ISO 45001.
 

Nadrzędną wartością dla ENERGOP Sp. z o. o. jest jakość oferowanych produktów i świadczonych usług. Obecność Spółki zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym oraz chęć utrzymywania kontaktów z partnerami realizującymi ważne projekty inwestycyjne przyczyniają się do nieustannego doskonalenia procesu produkcji oraz wdrażania najnowszych technologii wytwórczych. Spółka zatrudnia najwyższej klasy specjalistów oraz wykorzystuje materiały wyłącznie wysokiej jakości.

BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG
JAK NAJMNIEJSZA INGERENCJA W ŚRODOWISKO NATURALNE