Eldfisk II 2/7S

Eldfisk II 2/7S   Prefabrykacja rurociągów w ramach instalacji nowej platformy Eldfisk II 2/7S. Klient Kvaerner Stord AS Tonaż 585 Okres realizacji...

Anwerup

Anwerup   Prefabrykacja rurociągów w ramach projektu Anverup EPC 2, zakres dla rafinerii w Antwerpii (Belgia). Klient Ponticelli Freres SAS / Sices Tonaż 1400 Okres realizacji...