Wykonanie instalacji odazotowania spalin dla Elektrociepłowni Siekierki.

082-1

Klient

EP S.A. / EC Siekierki

Tonaż

25

Okres realizacji

2010-2011